REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat
ul. Wrocławska 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222818661
Pełnomocnik komitetu wyborczego: Wiesław Szpakowski, Ostrów Wielkopolski
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Hanna Kramarczyk, Ostrów Wielkopolski

Komitet nie korzysta z kredytów.

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat
ul. Wrocławska 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222818661
Pełnomocnik komitetu wyborczego: Wiesław Szpakowski, Ostrów Wielkopolski
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Hanna Kramarczyk, Ostrów Wielkopolski