BUDUJEMY MIASTO DOBRE DLA LUDZI!

REKREACYJNY I SPORTOWY OSTRÓW

 • Nowoczesna hala widowiskowo-sportowa „Arena Ostrów”
 • Aquapark
 • Centrum Treningowo-Szkoleniowe „Za Parowozownią”
 • Modernizacja stadionu lekkoatletycznego
 • Kontynuacja modernizacji Stadionu Miejskiego
 • Powrót basenu na Rejtana i osiedlowa strefa rekreacji
 • Plenerowe mini-strefy gier i zabaw
 • Pumptrucki i trampoliny miejskie
 • Projekt „Aktywne podwórka”

PIĘKNIEJSZE CENTRUM MIASTA

 • Ostrowski Deptak od nowa
 • Zielony Plac Rowińskiego
 • Nowe Jordanki dla wszystkich pokoleń
 • Muzyczny Amfiteatr w Parku Miejskim
 • Ulica Wiosny Ludów w nowej odsłonie
 • Nowe oblicze targowiska przy Głogowskiej
 • Architektura światła
 • Miejskie ławki nowej generacji

PAKIET DLA ROZWOJU MIEJSKIEJ ZIELENI I ZDROWEGO POWIETRZA

 • Ostrowskie Tężnie Miejskie
 • Odnowa parków miejskich
 • Osiedlowe parki „kieszonkowe”
 • Pasy zieleni w Alei Słowackiego i ulicy Głogowskiej
 • City Tree – zielone płuca miasta
 • Łąki miejskie i strefy relaksu
 • Program „Zdrowe powietrze”
 • Zwiększenie Funduszu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

OSTROWSKI SENIOR

 • Kolejny Dom Senior-WIGOR
 • Kolejne Kluby Seniora
 • Program bezpłatnych szczepień
 • „Leki dla Seniorów” – miejski program dopłat do leków

ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

KONTYNUACJA PROGRAMU „OSTROWSKIE BECIKOWE” ORAZ NOWY ODDZIAŁ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

NOWE PRZEDSZKOLA

ROZWÓJ SIECI SZKOLNYCH GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH

WYGODNIEJ PRZEZ OSTRÓW

 • Modernizacja głównych skrzyżowań w mieście
 • ITS w ciągu Alei Słowackiego

BEZPIECZNY, EKOLOGICZNY I PRZYJAZNY OSTRÓW

 • Inteligentne przejścia dla pieszych
 • Ostrowska retencja
 • Ostrowski Rower Miejski – rozwój systemu o nowe stacje i rowery
  (klasyczny, cargo, dziecięcy, rodzinny)
 • Infrastruktura rowerowa
 • „Zaparkuj w Ostrowie” – system dostępności miejsc parkingowych w centrum oraz nowe parkingi na terenie miasta

OSTRÓW – MIASTO NOWOCZESNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Zagospodarowanie osadów ściekowych
 • Rozbudowa sieci cieplnej
 • Rozbudowa własnych sieci energetycznych
 • Ostrowska elektromobilność – kolejne autobusy elektryczne
  i rozwój nowoczesnego systemu komunikacji miejskiej
 • Miasto samowystarczalne energetycznie

TWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DLA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Optymalne podatki i opłaty lokalne
 • Kontynuacja programu „Przedsiębiorczy Ostrów”

MŁODY OSTRÓW

 • Miejskie lekcje obywatelskie
 • Fundusz dla Samorządów Uczniowskich
 • Punkt Informacji Młodzieżowej
 • Ostrowski weekend młodzieży