Beata Klimek

 

Urodzona 2 kwietnia 1962 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Mężatka, mama dwójki dzieci. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 9 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 80. pracownik Centrum Kultury
w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie przez 10 lat związana z pracą
w mediach (radio, lokalne i regionalne tytuły prasowe). Od 2000 roku pracownik samorządowy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim. Radna Miasta Ostrowa Wielkopolskiego VI kadencji w latach 2010-2014. Założycielka, a do grudnia 2014 roku prezes Fundacji Przyjazny Ostrów. Członkini Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Organizatorka wielu akcji społecznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, takich jak: Cykl koncertowy „Letnie popołudnia  z muzyką”;  projekt „Praktyczne wykorzystanie walorów tańca w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”; projekt „Seniorze nie daj się oszukać“; kurs języka migowego; Ostrowskie Forum Kobiet; Rajd Samochodowy „Śladami Republiki Ostrowskiej”.  

 

30 listopada 2014 roku w II turze wyborów została wybrana na stanowisko Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, o które ubiegała się z własnego Komitetu Wyborczego Wyborców „Przyjazny Ostrów“. 9 grudnia 2014 roku zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta.

Od 2015 roku członkini Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych 
i Miejskich w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Rady Programowej Smart City Forum. Od 2017 r. członkini Rady Naukowej Forum „Przestrzenie Miejskie”. W swojej działalności samorządowej koncentruje się przede wszystkim na polityce prorodzinnej  i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycyjne projekty rozwojowe. (w jej kadencji liczba miejsc w przedszkolach wzrosła o 451, a w Żłobku Miejskim zwiększyła się z 80 w 2014 do 300 w 2018 roku). W trakcie obecnej kadencji Ostrów Wielkopolski pozyskał też rekordową kwotę funduszy zewnętrznych, która wynosi obecnie ponad 116 mln zł.

 

Inicjatorka wprowadzonego w 2015 roku w Ostrowie Wielkopolskim: „miejskiego becikowego“ i bezpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Beata Klimek zainicjowała także wprowadzenie: Miejskiej Karty Seniora, Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, Programu „Przedsiębiorczy Ostrów” oraz powołania Ostrowskiej Rady Gospodarczej będącej gremium opiniodawczo – doradczym władz miasta w kreowaniu polityki prorozwojowej.

W 2017 roku laureatka tegorocznego rankingu tygodnika „Newsweek” – 15 najlepszych  prezydentów miast. Wyróżniona w rankingu „Perły samorządu 2017” w kategorii włodarz – gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.

 

Laureatka II wyróżnienia w organizowanym przez THINKTANK i partnerów Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017 „za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom”. Laureatka Nagrody za innowacyjność w polityce przyznanej przez Instytut Innowacji w Polityce  w Wiedniu (2017).

SUKCESY MINIONEJ KADENCJI

 • lodowisko  miejskie
 • basen miejski
 • trzy nowe przedszkola
 • nowy żłobek
 • hala sportowa przy SP9
 • bezpłatne porady prawne w UM dla mieszkańców
 • boiska sportowe – m.in. kompleks boisk przy ul. Długosza
 • budowa boiska trawiastego przy SP6
 • termomodernizacja przedszkoli
 • blok socjalny
 • mediateka
 • muzeum 3D
 • wymiana taboru MZK w tym autobusy elektryczne
 • Centrum Przesiadkowe
 • zamontowanie czujników czystości powietrza
 • program dofinansowania do wymiany pieców węglowych
 • wymiana wiat przystankowych i montaż systemu elektronicznej informacji przystankowej
 • mieszkania dla młodych – 4 nowe bloki
 • stałe ceny usług komunalnych
 • gabinety stomatologiczne w szkołach
 • polityka prorodzinna – darmowe przedszkola, miejskie becikowe, darmowe autobusy dla dzieci podczas wakacji
 • polityka senioralna – mieszkania chronione, Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+, teleopieka, Ostrowska Karta Seniora, powołanie Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego
 • wsparcie przedsiębiorców – Ostrowska Karta Przedsiębiorcy, powołanie Ostrowskiej Rady Gospodarczej, zakup terenów inwestycyjnych, przyjazna polityka podatkowa (de minimis)
 • utworzenie specjalnego funduszu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych