W Ostrowie Wielkopolskim od lat wspieramy przedsiębiorców oferując im stabilną politykę podatkową, nowe tereny inwestycyjne, na których niebawem powstaną dwa nowe zakłady, Ostrowską Kartę Przedsiębiorcy oraz cały pakiet wsparcia w Ostrowskim Parku Przemysłowym, w tym dotacje dla nowych przedsiębiorców. Zmieniliśmy oblicze miejskiej gospodarki komunalnej, która zaczęła się dynamicznie rozwijać bez sięgania do kieszeni mieszkańców. Przez całą kadencję ceny usług komunalnych utrzymywały się na tym samym poziomie, co nie przeszkodziło spółkom realizować wielu inwestycji, także z udziałem środków zewnętrznych.

Chcę wraz z moim zespołem kontynuować politykę rozwoju. Szczegółowy program przedstawię 13 września.